Einstein
Einstein Dias Santos
Lateral-direito
Idade: 18 anos (17/07/2001).
Naturalidade: Santa Helena de Minas / MG (Brasil)